نمونه کارها

})
دانلود راهنمای 10 اقدام موثر ! چگونه وب سایتمان را به درخت پول تبدیل کنیم
تا زمانی که این کتاب رایگان را نخوانده اید نسبت به طراحی سایت و یا تغییر در آن ، خودداری کنید . در این کتاب حقایقی بیان خواهد شد که بیش از 90% مدیران وب سایت ها اطلاع ندارند نیز سعی شده برای رفع آنها راهکار هایی عملی بیان شود .
  • یک وبسایت موفق چه ویژگیهایی دارد ؟
  • چگونه بازدیدکنندگان وبسایتتان را افزایش دهید؟
  • چگونه بازدیدکنندگان را عضو سایت خود کنید؟
  • چرا باید تمام انرژی خود را برای افزایش اعضای سایت بگذارید؟
  • چگونه اطلاعات بیشتری از مخاطبین خود جمعآوری کنید؟
  • چگونه بازدیدکنندگان وبسایت را به مشتری تبدیل کنید؟
اطلاعات شما کاملا محرمانه بوده و به هیچ عنوان در اختیار افراد و شرکت های دیگر قرار نخواهد گرفت .