در طراحی این وب سایت کلیه مراحل پیاده سازی سایت توریست درمانی شامل: تحلیل و آنالیز وب سایت های کلینیکی ، بیمارستانی ایرانی و اروپایی ، طراحی ساختار و لایوت ویژه توریست درمانی، آنالیز کلمات کلیدی ( زراعة الشعر ، تجمیل الانف ، تکبیر الثدی و …. ) ، طراحی قالب گرافیکی سایت و برنامه نویسی و طراحی سایت پزشکی و توریست درمانی به صورت کاملا اختصاصی اجرا گردیده است و وب سایت فوق پس از ورود اطلاعات اولیه فعال گردید.

فرم مشاوره