در طراحی این وب سایت کلیه مراحل پیاده سازی سایت پزشکی شامل: تحلیل و آنالیز وب سایت های پزشکی مشابه ( رقیب شناسی ) ، طراحی ساختار و لایوت بر مبنای مخاطب شناسی ، آنالیز کلمات کلیدی، طراحی قالب گرافیکی سایت پزشکی و برنامه نویسی سایت به صورت کاملا اختصاصی اجرا گردیده است و وب سایت فوق پس از ورود اطلاعات اولیه فعال گردید.

فرم مشاوره