در طراحی این وب سایت کلیه مراحل پیاده سازی و طراحی سایت پزشکی شامل: تحلیل و آنالیز وب سایت پزشکی، طراحی ساختار و لایوت، آنالیز کلمات کلیدی، طراحی قالب گرافیکی سایت ، برنامه نویسی و طراحی سایت پزشکی به صورت کاملا اختصاصی اجرا گردیده است و وب سایت فوق پس از ورود اطلاعات اولیه فعال گردید.

فرم مشاوره