در طراحی این وب سایت کلیه مراحل پیاده سازی سایت شامل: تحلیل و آنالیز وب سایت های مجتمع های تجاری ، طراحی ساختار و لایوت، آنالیز کلمات کلیدی، طراحی قالب گرافیکی سایت ، برنامه نویسی و طراحی سایت به صورت کاملا اختصاصی اجرا گردیده است و وب سایت فوق پس از ورود اطلاعات اولیه فعال گردید.

فرم مشاوره