چگونه سرمایه گذاری شرکت دربخش بلاگینگ و SEO موجب افزایش ترافیک تا بیش از 2500درصد درسال می شود

نویسنده :Lindsay Kolowich

بررسی تاثیر ارائه 8 مقاله در ماه بر سئو

جدا ازاختصاص زمان برای موضوعات بکر قابل انتشار،پست های ساختاری دررابطه با  کلیدواژه های مرتبط، بهینه سازی سایت فراخوانی برای اقدام وکلیدهای اشتراک گذاری اجتماعی، وقراردادن راهبردی لینک های داخلی مرتبط ،ظاهراً می تواند باعث نگرانی بسیاری از افراد شاغل درعرصه کسب وکارشوند.
این مسأله خصوصاً برای افراد بازاری صدق می کند که به تازگی شروع به انتشار وپخش مطالب مرتبط با حوزه کاری خود درفضای مجازی کرده اند وپهنای باند زیادی هم ندارند.
اما اگربه شما گفته شود که علاوه بر نگارش پست های قابل انتشار بیشتر درطول هفته و بهینه سازی پست های منتشر شده واستفاده ازبهترین روش های ترویج وتبلیغ مطالب وپست ها،می تواند باعث افزایش ترافیک صفحه وبلاگ شما تا بیش از 2500درصد درکمترازیک سال شود،واکنش شما چیست؟
بله،این همان اتفاقی است که برای Marco رخ داد که یک ارائه دهنده خدمات فناوری است.همکاران Marco تمایل داشتند تا بازدیدکنندگان ومشتریان بیشتری ازوب سایت آنها دیدن کنند وبدین منظور با شریک تجاری خود-یعنی Leighton Interactive-همکاری کردند تا امکان انجام بازاریابی محصوررا ارزیابی کنند. وپس از ارائه برخی راهکارهای متفکرانه وتلاش های فراوان، آنها قادرخواهند بود تا فعالیت وبلاگ جدیدی را ازسرگرفته وترافیک آن وبلاگ را درسال تا 2512.5درصد افزایش دهند-به عبارتی دیگراز88بازدید دریک ماهه اول به 2299بازدید درماه طی یکسال این افزایش صورت می گیرد.

 
بعنوان بخشی ازخلاصه گزارش عملکرد وبلاگ HubSpot درسال 2015، قصد داشتیم تا موفقیت شرکای خود وتأثیری که آنها بر تجارت وکسب وکارخود داشتند را ،جشن بگیریم. ازاین رو با دو نفر از اعضای وبلاگ در Leighton دیدارداشتم که یکی ازآنها Simone Haider مدیربخش بازاریابی محصوربود ودیگری Brandon Phillbrick مدیرخلاق وایده پردازاین تیم بود ،تا ازمواردی ازقبیل اینکه چگونه وبلاگ جدید Marco را طراحی کردند وچگونه آن را پیاده سازی کردند وهمچنین میزان اثرگذاری آن بر نتایج بدست امده را به دقت بررسی وتحلیل کنم.

 

طراحی سایت وراه اندازی یک وبلاگ

بازاریابان وافراد شاغل درحوزه تجارت درشرکت Marco، قبل از استفاده از Leighton Interactive در تابستان سال 2013، مقداری سرمایه برای بازاریابی محدود دراختیارداشتند. خصوصاً اینکه به تازگی دو وبلاگ جدید را راه اندازی کرده بودند که یکی leadership blog بود که توسط مدیران اجرایی گروه طراحی وبرنامه نویسی شده بود ودیگری CTO Insider blog بود که تیم CTO شرکت آن را طراحی کرده بود ، و هردوهفته ،پست هایی در هر یک ازاین دو وبلاگ قرارداده می شد.
علاوه برایجاد این وبلاگ ها، آنها همچنین با افتتاح حساب کاربری درفیسبوک،اقدام به بازاریابی ازطریق ایمیل کردند وبرای پیگیری وردیابی این تبلیغات،ازتجزیه وتحلیل گوگل استفاده کردند. مشکل اینجا بود که هیچ یک ازاین موارد با هم سازگارنبودند تا اینکه تیم Leighton وارد کار شد.

 
کارشناسان بازاریابی محدود داخلی درLeighton، طی اقدامی درجهت کمک به Marco برای افزایش ترافیک وب سایت آنها، متوجه شدند که باید فعالیت خود را با افزایش ترافیک وبلاگ آغازکنند. اما چرا ازآنجا باید این فعالیت آغاز شود؟زیرا هرچه یک وب سایت تعداد صفحات بیشتری درفضای وب داشته باشد ،احتمال بالا آمدن رده آن وب سایت درجستجوی اینترنتی به همان میزان افزایش می یابد و بدین ترتیب بازدیدکنندگان ومشتریان واقعی بیشتری که بدنبال محصولات وخدمات ارائه شده توسط آن وب سایت هستند، جذب آن خواهند شد.
غالباً اختلاف بین یک وب سایت 50صفحه ای با یک وب سایت 500 صفحه ای ،در حد یک بلاگ است، به عبارتی دیگر،بلاگ سازی وافزایش پست ها دروبلاگ ،روشی ضروری و اساسی برای ایجاد ترافیک وبهینه سازی موتورجستجو (SEO)است(برای کسب اطلاعات بیشتردرباره مزایای بلاگ سازی درفضای کسب وکار،به این وبلاگ مراجعه کنید).
لذا،برای ایجاد وبلاگ Marco، گروه فعال درتیم Leighton ،درانجام مراحل زیر به Marco کمک کردند:
-تحقیق وایجاد اشخاص خریدار
-ایجاد بخش وبلاگ نویسی جدید در قالب وبلاگ HubSpot همراه با مطالب قرارداده شده برای همان اشخاص خریدار
-بلاگ نویسی وقراردادن منظم مطالب برای این وبلاگ جدید
-فراهم کردن امکان تحقیق وجستجو بااستفاده از کلید واژه ها تا به جستجوی صمیمی مطالب قرارداده شده کمک شود.
-افزودن بخش فراخوانی برای اقدام درصفحات وبلاگ تا خوانندگان مطالب را به لینک های دیگرهدایت کند.
-طراحی مجدد صفحات وبلاگ برای بهینه سازی آن هنگام جستجو وهمچنین ادغام دو قالب موجود ازقبل با قالب HubSpot.
-ارتقاء مطالب قرارداده شده به دیگرکانال های بازاریابی مانند شبکه های اجتماعی وایمیل.
برای ارزیابی وبررسی میزان موفقیت این راهکارجدید، آنها با استفاده از ابزارمرجع HubSpot تمرکزخود را برپیگیری وبررسی ترافیک ماهیانه وبلاگ-یعنی همان بازدید کلی ازوبلاگ معطوف کردند تا به این موضوع پی ببرند که آیا این راهکارجدید با گذشت زمان باعث افزایش ترافیک وبلاگ شده واگراین امرمحقق شده ،این افزایش ترافیک تا چه اندازه بوده است(به غیرازکاربران HubSpot، استفاده از تجزیه وتحلیل گوگل برای بررسی ترافیک وبلاگ طی بازه زمانی مشخص ،برای دیگرکاربران روش مناسبی است).
دراقدام بعد،توجه این افراد بر میزان گفتگو وارائه مطالب دروبلاگ است،بدین معنی که چه تعداد ازبازدیدکنندگان پس ازمطالعه یک مطلب ،اقدام به دانلود وبارگزاری آن کرده اند.
اجرا وپیاده سازی راهکار و بلاگ جدید
درحالیکه Marco هم اکنون دو وبلاگ دارد که توسط مدیران اجرایی خود طراحی شده اند، مطالبی که درآن دو وبلاگ به آنها پرداخته می شود،لزوماً همان مطالبی نیستند که مورد نظر مشتریان هدف شرکت یا خوانندگان آن مطالب باشند. درحالیکه این مطالب بیشتر مورد توجه مدیران ومقامات ارشد فعال درحوزه فناوری بوده اند،اما مشتریان هدف Marco “افراد رسیدگی کننده به درخواست ها وانتقادات” بودند که شامل مدیران تأسیسات-مدیران فناوری اطلاعات ومدیران ادارات می باشند.
گام اول: ایجاد اشخاص خریدار

می خوانم
سئو و بهینه سازی صفحات - بهینه سازی کلمه کلیدی

گروه فعال درتیم Leighton به این نکته اشراف داشتند که قصد دارند تا وبلاگ جدیدی راه اندازی کنند تا به افزایش ترافیک Marco کمک کنند، اما دقیقاً نمی دانستند که مطالب وبلاگ جدید باید درچه رابطه ای باشند. برای کسب راهنمایی های اولیه درتولید محتوا وجستجوی واژگانی برای وبلاگ، آنها باید درابتدا درباره اشخاص خریدارتحقیق کرده وآنها را ایجاد می کردند.
اما این دقیقاً به چه معنی است؟اشخاص خریداردرواقع همان الگوی نیمه تخیلی از مشتریان موردعلاقه شما هستند که براساس مطالعات بازار واطلاعات واقعی درباره مشتریان فعلی شما مشخص می شوند. افراد حاضر در تیم Leighton به منظور تحقیق ومطالعه درباره چنین اشخاصی، مصاحبه های متعددی انجام دادند وجلسات مبتکرانه ای با تیم فروش Marco برگزارکردند-یعنی همان افرادی که با مشتریان واقعی شرکت درارتباط بودند.
Haider  گفت: “برای درک بهتراین مسأله،تمایل داشتیم تا با گروهی ازافراد مصاحبه هایی بعمل آوریم که شبیه به مشتریان واقعی شرکت هستند تا به اطلاعات واقعی جدا ازاطلاعات خود شرکت دست یابیم”. اما با صحبت هایی که با تیم فروش شرکت شد، انجام این مصاحبه ها با پرکردن اینترنتی فرم نمونه اشخاص خریدارکه ازاین قسمت قابل دانلود است ،میسر شد.
گام دوم: بازاندیشی درباره محتوای وبلاگ
زمانیکه Haider وهمکارانش درایجاد اشخاص خریدار به Marco  کمک کردند، اطلاعات بهتری درباره تولید محتوای وبلاگ جدید کسب کردند. مشتریان اصلی وبلاگ Marco، مدیران تأسیسات-مدیران فناوری اطلاعات ومدیران ادارات بودند ،لذا تصمیم گرفتند که عنوان وبلاگ جدید “فناوری عمومی” شود ،درحالیکه محتوای وبلاگ بیشتردرباره ارائه مشاوره وروش هایی برای استفاده از فناوری در محیط کاربود.
آنها بااستفاده ازقالب وبلاگ HubSpot ،فعالیت خود را با ایجاد وبلاگ آغازکردند(برای بررسی مراحل راه اندازی وطراحی وبلاگ چه بااستفاده از قالب HubSpot ویا دیگرابزارهای وبلاگ نویسی، این قسمت را مطالعه کنید).
سپس، آنها با دانلود نمونه تقویم سرمقاله وبلاگ،اقدام به ایجاد آن دروبلاگ جدید کردند ودرباره اینکه چه تعداد مطلب درهفته می توانند قراردهند تصمیم گیری کردند.
تصمیم گیری درباره اینکه چه تعداد مطلب باید دروبلاگ قرارداده شود، یک پرسش متداول برای تولید کنندگان محتوا است. طبق مطالعات انجام شده، شرکت هایی که بیش از 16 مطلب درماه دروبلاگ خود قرارمی دهند ،نسبت به شرکت هایی که بین صفرتا چهارمطلب درماه قرارمی دهند، تقریباً 3.5 برابربیشترترافیک داخلی خواهند داشت.
بدین منظور Leighton ،متعهد شد تا درهفته سه مطلب برای وبلاگ جدیدش قراردهد واگرافزایش ترافیک مشهودی برای وبلاگ خود مشاهده کردند، تلاش کنند تا این میزان را به 4 یا 5 مطلب درهفته افزایش دهد .
گام سوم: ایجاد فراخوانی برای اقدام
همانطور که بسیاری از تولید کنندگان محتوای وبلاگ می دانند، کلیدهای فراخوانی برای اقدام(CTA)،بخش مهمی ازفرایند هدایتی وب سایت به شمارمی روند-خصوصاً برای وبلاگ. بدون وجود این کلیدهای CTA ،افرادی که ازوبلاگ بازدید می کنند به سختی به لینک های دیگرهدایت می شوند.
قبل از ورود Leighton برای کمک به Marco، وی دردو وبلاگ قبلی خود ازامکان فراخوانی برای اقدام استفاده نمی کرد. به همین دلیل، Phillbrick اینطورتوضیح می دهد که “فرصت های ازدست رفته بسیاری برای هدایت بازدیدکنندگان به دیگرلینک ها وجود داشته است”.
برای ایجاد اولین کلیدهای CTA ، Leighton مجبورنبود تا محتوای جدیدی ایجاد کند تا کلید CTA را پشت آن قراردهد. اما، برای “ارزیابی فناوری” یک کلید قیفی شکلی ایجاد کردند-یعنی با عضوی از تیم فروش Marco درباره نیازهای تکنولوژیکی آنها صحبت کرد. Leighton از ابزار HubSpot’s CTA برای ایجاد دو نسخه از این فناوری CTA با نسخه برداری متفاوتی استفاده کرد:
1-“آیا به مشاوره فناوری نیازدارید؟ مشکل خود را با مشاورشرکت Marco درمیان بگذارید”: در شش ماهه نخست سال، میزان تبدیل 7.26% بود.
2-“ارزیابی رایگان” : میزان تبدیل 18.33% بود.
(آیا درباره چگونگی ایجاد CTA اطلاعی ندارید؟این کتاب الکترونیکی رابصورت رایگان ازاینجا دانلود کنید تا برای ایجاد چنین قابلیتی در وبلاگ خود اطلاعات مفیدی بدست اورید.)
پس از سه ماه ازآغاز کاروبلاگ همراه با کلیدهای قیفی شکل CTA، مرحله بعدی تکمیل وبلاگ با ایجاد علامت تجاری جدیدی شروع شد.این مرحله نیازمند اقدامات عملیاتی سنگینی نبود زیرا آنها قادربودند تا  سند FAQ موجود را مجدداً ارائه کنند که پیش ازاین دراختیار تیم فروش Marco بوده است.
نتایج بدست آمده پس از ایجاد کلیدهای CTA حاکی از نرخ تبدیل 16.28% در یک ماهه نخست اززمان راه اندازی آنها می باشد.
گام چهارم: طراحی مجدد وبلاگ
شش ماه پس از شروع پرقدرت وبلاگ فناوری عمومی ،Leighton به شرکت Marco کمک کرد تا وبلاگ خود را طراحی مجدد کند تا با استفاده از بهترین روش های SEO و بازسازی نقشه سایت، وبلاگ را بهینه سازی کند. این بازسازی SEO با تأثیرقابل توجهی بر ترافیک وبلاگ درسال اول همراه شد.
Haider وهمکارانش بااستفاده از وبلاگ نویسی وبهترین روش های SEO، مطمئن شدند که مطالبی را که برای وبلاگ Marco قرارداده بودند ،مفید-قابل بررسی وبراساس جستجوی صمیمی بوده است. موارد ارائه شده درزیر،مطالبی هستند که مورد توجه ویژه تری
قرارگرفتند:
-تأکید برهرمطلب قرارداده شده دروبلاگ با 1 یا 2 کلیدواژه بلند مدت. همچنین آنها اطمینان حاصل کردند که این کلیدواژه ها را درقسمت عنوان ،URL، و مطالب بالای صفحات قراردهند(برای کسب اطلاعات بیشتردرباره اینکه چگونه وبلاگ خود را با جستجوی صمیمی طراحی کنید،این مطلب را مطالعه نمائید).
-ارتباط برقرارکردن با دیگرمطالب وبلاگ. آنها  هرمطلب جدیدی را که دروبلاگ قرارمی دادند با یک یا دو مطلب دیگربا همان موضوع،مرتبط می ساختند که این روش مفید،ارتباط سازی داخلی نام دارد. همچنین،برای هرلینکی از کلید واژه هایی استفاده کردند که مورد نظر مطالب وبلاگ در متن اصلی بوده است.
-نگارش مطالب توصیفی متقاعد کننده ومطابق با جستجوی صمیمی(برای کسب اطلاعات بیشتردرباره نگارش مطالب توصیفی غیرنمادین ،این قسمت را مطالعه کنید).
درمراحل بعد، Leighton تلاش کرد تا وب سایت Marco ازطریق دستگاه های موبایل نیز قابل دسترس شود که این امر مسأله ای کلیدی برای ایجاد تجربیات مهم کاربران برای خوانندگان ازطریق دستگاه های موبایل محسوب می شد ،خصوصاً آندسته ازکاربرانی که با موبایل های خود اقدام به جستجوی مطلب درگوگل می کنند.
گام پنجم: ارتقاء مطالب وبلاگ دردیگر شبکه های بازاریابی
شش ماه پس از آغازپروژه وبلاگ جدید Marco و طی اقدامی جهت نمایش طراحی جدید وبلاگ، گروه Leighton به آنها کمک کردند تا با استفاده از شبکه های بازاریابی چندگانه ای اقدام به راه اندازی سلسله اقداماتی (کمپین)نمایند. این کمپین ازبازاریابی ایمیلی وبازاریابی رسانه های اجتماعی استفاده کرد و توجه بازدیدکنندگان به این وبلاگ را جلب کرد.
دراین رابطه Phillbrickمی گوید: ما این موضوع را درتمامی شبکه های اجتماعی Marco به اشتراک گذاشتیم و خوانندگان خودرا ترغیب کردیم تا وبلاگ ما را مطالعه کرده ونظرات خود درباره آنچه مورد علاقه آنهاست را ابراز کنند. برای افزایش مشارکت افراد با این مطالب، تیم طراحی Marco ،روشی برای ابراز نظرات کاربران iPad Mini و ارائه شفاهی نظرات بااستفاده ازقابلیت بلوتوث طراحی کردند.
همزمان، به شرکت Marco برای برگزاری اولین مراسم نمایش سالانه “فناوری ماجراجویانه” کمک می کردند، وازطریق شبکه های بازاریابی متعددی مانند رسانه های اجتماعی-ایمیل وارائه مطالب دروبلاگ ها ،روش بازاریابی قدیمی تری برای ترویج وتبلیغ بازاریابی داخلی محدود استفاده کردند که باعث افزایش جزئی دربازدیدها شد.
نتایج:
ازجولای 2013 که اولین ماه راه اندازی وبلاگ جدید Leighton بود تا یکسال بعد ازآن، بازدید این وبلاگ درسال نخست از88 بازدید به 2249 بازدید دریکسال بعد یعنی درجولای 2014 افزایش یافت که منجربه افزایش ترافیک 2512.5% گردید.
این افزایش بازدید دقیقاً شبیه به چیست؟اولین ماه راه اندازی وبلاگ، تعداد بازدید 88 مرتبه بود. درماه دوم آماربازدید به 250 مرتبه افزایش یافت. ودر ماه های نوامبرودسامبر که بدلیل تقارن با تعطیلات رسمی،با حجم پایین ترافیک همراه هستند،تعداد بازدید ماهانه بین 300-400بازدید ثابت ماند.
ازدسامبر (336بازدید) تا ماه بعد(1899بازدید)،افزایش قابل توجهی رخ داد. این دقیقاً همان زمانی بود که Leighton به Marco درطراحی مجدد وبلاگ جدید کمک کرد ،اقدام به برگزاری کمپین آگاهانه ای برای ترویج وتبلیغ وبلاگ جدید تازه راه اندازی شده کردند و بااستفاده از مطالب وبلاگ ودیگرشبکه های بازاریابی ،رویدادهای وبلاگ خود را ارتقاء دادند.
بهترین قسمت تمامی این اقدامات داخلی ومحدود چه بود؟
مدیراجرایی شرکت Marco یعنی Jeff Gau دررابطه با تأثیربازاریابی داخلی می گوید:”برای اولین باردرتاریخ،بازاریابی تبدیل به عامل مستقیم درآمد زائی شده است”.
برای افزایش درآمد از وب سایت، شرکت ها باید آنلاین باشند و لینک های مرتبطی ایجاد کنند وآنها را تبدیل به فرصت فروش کنند. قراردادن مطالب جدید در وبلاگ،بهینه سازی آن مطالب برای ترافیک وهدایت آنها و ترویج وتبلیغ آن مطالب دردیگرشبکه های بازاریابی ،می توانند دراجرای این سه اصل مهم کمک کنند.
Phillbrick درادامه افزود: با انجام اقدامات ملموس ومتمرکز دراجرای انواع روش های بازاریابی، باعث شد تا آماربازدید از وبلاگ  ورتبه وبلاگ درموتورهای جستجوافزایش قابل توجهی داشته باشد که این روند تا ترکیب وایجاد ازآن مرحله ادامه خواهد یافت.
اگر درهریک ازاین مراحل موفق باشید ،می توانید وبلاگ خود را تبدیل به یکی از منابع ثابت هدایت وب سایت ها کنید ونهایتاً برای سالهای پیش رو درآمد زائی کنید.

می خوانم
9 گام برای موفق بودن کسب و کارتان در توییتر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *